• 031-37790470
  • شنبه تا چهارشنبه : 8:30 - 16:30 _ پنجشنبه : 8:30 - 12:00
  • info@almasezarrin.com
شرکت گیتی نگار پردیسان
تولید کننده انواع درب و پنجره upvc و آلومینیوم اختصاصی و انواع توری های ثابت و بازشو

از جمله پروژه های انجام شده و یا در دست اجراء شرکت گیتی نگار پردیسان میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

قرارداد ساخت درب و پنجره های پروژه 362 واحدی مسکن مهر فولادشهر با شرکت کنترل سازه زاینده رود .
قرار داد ساخت درب و پنجره های پروژه 80 واحدی مسکن مهر شهر دیزیچه با شرکت کنترل سازه زاینده رود .
قرارداد ساخت درب و پنجره های اطاقهای ایزوله جهت تابلوهای برق مجتمع فولاد مبارکه با شرکت سرعت کار .
قرارداد ساخت درب و پنجره های پروژه ساختمان جدید دادگستری شهرستان مبارکه با شرکت مهندسی کهنکاران .
قرارداد ساخت درب و پنجره های 21 واحد مسکونی در بهارستان. ساختمان نگین .
قرارداد ساخت 120 متر مربع درب و پنجره و پارتیشن جهت نصب در فولاد سبا و ساختمان بارگیرخانه سیمان سپاهان.
قرارداد ساخت و تعویض درب و پنجره های آموزشگاه های شاهد اسوه و دکتر احمد زاده شهر مبارکه .
قرارداد ساخت درب و پنجره های پروژه 530 واحدی سروستان با شرکت تک ایستا .
قرارداد ساخت درب و پنجره های پروژه مسکن مهر گلشن دهاقان .
قرارداد ساخت درب و پنجره های پروژه ساخت ایستگاه تقلید فشار شرکت گسترش خدمات صنعتی فولاد مبارکه.
قرارداد های ساخت بیش از 1000 متر مربع درب و پنجره با سایر اشخاص حقیقی .